Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky – Článek 10.

Prodávající: Bylinkářství (Lutasaca s.r.o, IČO: 08518092) se sídlem Thámova 7, Praha 8, info@bylinky21.eu

1. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující si je plně vědom následujících skutečností:

Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých osobních údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Osobní údaje, které jsou nutné pro vytvoření objednávky:

  • Jméno a příjmení – nutné k identifikaci kupujícího během doručení.
  • Adresa – je nutná pouze v případě, že objednávku kupující chce doručit na konkrétní adresu, v ostatních případech je nepovinná.
  • Telefon – je nutný pro informování kupujícího vybraným dopravcem, v době doručování zásilky.
  • Email – na email dorazí shrnutí objednávky a zároveň i potvrzení, jakmile bude objednávka vyřízena. Dále se využívá v případech, kdy by se vyskytly nějaké komplikace s vyřizováním nebo doručením objednávky a zároveň email využívají někteří dopravci pro zaslání informací ohledně času doručení objednávky.

Veškeré údaje, které kupující během objednání zboží poskytne, budou sloužit pouze pro vyřízení objednávky.

Prodávající osobní údaje kupujícího neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám (s výjimkou osob dopravujících objednané zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží).

Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající osobní údaje kupujícího uvedené při činnostech uvedených výše po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uschovával jako registrovaný správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky kupujícího. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu.

5.

Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací souvisejících s vyřízením objednávky. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.

Zpracování cookies

O cookies

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte rozpracovaný nějaký formulář nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu. Tyto webové stránky využívají cookies, které jsou nutné pro fungování samotných stránek a objednávacího procesu (zapamatování přidaných položek do košíku, zvolené pobočky Balíkovny, Zásilkovny apod.).

Vypnutí ukládání cookies

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v ní uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.

7. Další kroky k větší bezpečnosti

  • Neumožňujeme registraci

Neděláme hromadné rozesílání novinek, slevy vždy platí pro každého a hlavně je to z důvodu zvýšení bezpečnosti stránek. Na email od nás dostanete pouze údaje, které se týkají konkrétní objednávky. Většina prohlížečů kontaktní údaje již automaticky vyplňuje, což již zrychluje proces vyplňování objednávky. Pokud byste chtěli mít přehled o našich novinkách a zajímavostech ze světa bylinek, tak budeme rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích.

  • Pro platbu online využíváme službu Paypal, naše stránky díky tomu platební údaje vůbec nevidí a neukládají. Po dokončení platby nás Paypal pouze informuje, zda byla objednávka zaplacena.