Kouzelné Vánoce osvěžovač vzduchu

115.00

Osvěžovač je vhodný pro navození příjemné sváteční atmosféry, klidu a pohody.
Skladem

Kouzelné Vánoce osvěžovač vzduchu 50 ml

Osvěžovač je vhodný pro navození příjemné sváteční atmosféry, klidu a pohody. Součástí je směs přírodních silic, které jsou vhodné k provonění bytů, kanceláří či jiných prostor.

Složení: Alkohol denat, esenciální oleje: skořice, pomeranč, citron.

Návod: Stříkejte nahoru do středu místnosti, nemiřte na nábytek a textilie. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.

Upozornění: Hořlavé. Nestříkejte do ohně ani na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerorosol. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Osoby, které citlivě reagují na vonné látky, by měly tento výrobek používat s opatrností. Zamezte styku s kůží a očima. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Skladujte při teplotě 5-20°C.

Dodavatel

Dr. Popov

Objem

50 ml

Novinky: